O nás

PANACEA HAIR CLINIC

ObrázekMetóda GHO-FM bola do praxe uvedená v roku 2003 v Holandsku. Je v súčasnosti jednou z najprogresívnejších metód transplantácie vlasov vhodných pre mužov aj ženy. V priebehu ďalších rokov ju so svojím tímom ju zdokonalil a ďalej zjemnil MUDr. Peter Hajduk.

Môžeme se pochváliť vysoko špecializovaným tímom odborníkov, ktorý absolvoval dlhohodobý tréning v Holandsku alebo v našom výukovom centre v Prahe. Všetci prešli certifikáciou u MUDr. Petra Hajduka a sú plne kvalifikovaní aplikovať presnú a neobyčajne pracovne náročnu metódu GHO - FM. Naše pracovisko vyškolilo lekárov v Rusku, Gruzínsku a Egypte, ktorí tak môžu ďalej pomáhať šíriť túto metódu. PANACEA HAIR CLINIC spĺňa normy EÚ v oblasti zabezpečenia pacienta i samotného procesu transplantácie.

Naši špecialisti

MUDr. Peter Hajduk, vedúci lekár PANACEA HAIR CLINIC

ObrázekAbsolvoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové v obore všeobecnej medicíny. Je atestovaným chirurgom a ortopédom. Od polovice 90. rokov sa zaoberá predovšetkým transplantáciou vlasového porastu. S touto disciplínou začínal v roku 1996 na Galagher Medical Institute vo Philadelphii, kde si osvojil metódu Zonal Grafting. Participoval na vývoji tzv. follicular graftingu. V roku 2003 začal ako prvý v Českej republike i na Slovensku praktikovať metódu FUE, konkrétne metódu FUE - FM, ktorá významne posúva hranice možností autotransplantácie. Je držiteľom licencie Českej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej komory. Členem mezinárodnej organizácie združujúcej chirurgov zaoberajúcich sa transplantáciou vlasového porastu (ISHRS), Svetovej asociácie anti-aging medicíny (WOSIAM), International Transplantological Society, Americkej asociácie estetickej chirurgie (AACS) a čestným členom Jordánskej kráľovskej dermatologickej spoločnosti. Spoluzakladal Európsku asociáciu anti-aging medicíny (ESAAM), Českú a slovenskú spoločnosť anti-aging medicíny (CSAAM) a International Society Of Lipolysis Therapy, združujúcu lekárov zaoberajúcich sa využitím tukovej tkáne v estetickej medicíne. Pravidelne prednáša v Jordánsku, Francúzsku, Poľsku, Gruzínsku, Japonsku a na Slovensku. Je autorom 15 prednášok na medzinárodných kongresoch.

status
Sluchátka

MUDr. Peter Hajduk

Vedoucí lékař

 

 

Obrázek

MUDr. Michaela Havlíčková dermatológ

Obrázek

MUDr. Robert Hašek, atestovaný chirurg

Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové v obore všeobecnej medicíny. Je držiteľom licencie Českej lekárskej komory. V PANACEA HAIR CLINIC je členom operačného týmu, podieľa sa na výskume využitia krvnej plazmy a tukovej tkáne v oblasti transplantácie vlasov. Je členom CSAAM, WOSIAM a Chirurgickej spoločnosti pri Lekárskej spoločnosti JEP.

Obrázek

MUDr. Emílie Junková, akupunkturistka a dermatologička

MUDr. Emílie Junková vyštudovala Fakultu všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe. Získala atestáciu 1. stupňa v obore dermatovenerológie a licenciu s oprávnením II. stupňa odbornej spôsobilosti k vykonávaniu akupunktúry vo všetkých indikáciách. 20 rokov pôsobila v Ústave lékárskej kozmetiky Praha, kde od roku 1980 zavádzala akupunktúru do štandartných liečebných postupov. Ďalších 20 rokov viedla svoju súkromnú prax v Prahe 4. Na jar 2013 sa stala súčasťou PANACEA HAIR CLINIC týmu, v ktorom sa špecializuje predovšetkým sa liečbu alopécie pomocou akupunktúry. Pôsobivé výsledky svojej práce prezentovala na niekoľkých konferenciách s medzinárodnou účasťou. Je členkou Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, Českej lekárskej akupunkturistickej spoločnosti a Českej dermatovenerologickej spoločnosti.

 

PANACEA HAIR CLINIC Team

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Mgr. Slávka Hajduková
Radka Čejková
Eržika Andrusiková, DiS.
Jiřína Jeníčková, DiS.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Mgr. Barbora Kniezková
Alena Vondrová
Bc. Gabriela Šimková
Lenka Majkusová
Obrázek
     
Mgr. Simona Brusová
     

 

PANACEA HAIR CLINIC Management

Obrázek Obrázek Obrázek
Monika Dočkalová
JUDr. Pavla Řeháková
Filip Šimoník

 

Obrázek    
Lucie Kniezková