Trichologické vyšetrenie

Čo je to trichológia?

ObrázekŠpeiálny vední obor zaoberajúci sa problémami s vlami. Vznikol na základe prepojenia a využitia znalostí z oborov dermatológie, patologickej anatómie, biológie a kozmetiky. Klientovi byl mala poskytnúť odpoveď na otázku, ako správne udržovať a zlepšovať kvalitu vlasov a vlasovej pokožky. Z hľadiska pacienta je, tiež ekonomicky dôležité, že výsledky trichologického vyšetrenia (tzv. trichogram) by mali pomocť odhaliť štádia poškodenia vlasov a pomôcť určiť, kto je a nie je vhodným kandidátom na prípadnú transplantáciu. Dermatológ - trichológ vám poradí práve vo chvíli, kedy si neviete rady ani vy, ani váš kaderník. Rozpozná vady a anomálie vlasov a vlasovej pokožky, navrhne účinný postup pre zlepšenie stavu.

 Co od nás můžete očekávat?

V PANACEA HAIR CLINIC sa venujeme každému klientovi individuálne. Pri prvej návšteve ho najskor čaká odborná lekárska konzultáce s rozborom stávajúceho stavu. Je potrebné zistiť, čo pacienta trápi. Kvalita vlasov je totiž ovplynovňovaná nielen tým, ako sa o vlasy staráte, ale i radou dalších faktorov - napr. genetickou výbavou, výživou, stresom, hormonálnymi zmenami, užívaním liekov, nesprávne zvolenými postupmi pri úprave vlasov či užmechanickou, ale i chemickou cestou. Pre čo najpresnejšie určenie diagnózy prevádza trichológ v druhej časti sedenia odborné vyšetrenie za pomoci špeciálnej kamery a programu Trichoscience.

Vyšetrenie zahŕňa:

  • Obrázekcelkové zhodnotenie stavu vlasov, vlasových stvolov a pokožky hlavy
  • výpočet hustoty vlasov v záhlaví - okcipitálnej oblasti - (androgén independentný), v prednej a hornej časti hlavy - parietálnej oblasti - (androgén dependentný)
  • meranie vlasových priemerov a vyhodnotenie percentuálneho zastúpenia velusových, intermediálnych a terminálnych vlasov
  • analýza zastúpenia vlasov v jednotlivých rastových fázach (fototrichogram)
  • rozpoznánie prítomnosti anomálnych typov vlasov (dystrofické, kadaverózne, atd.)
  • zistenie rýchlosti rastu a dennej straty vlasov (trichometrie)
  • stanovenie percentuálneho zastúpenia folikulárnych jednotik podľa počtu vlasov
  • určennie typu alopecie a príčiny zvýšeného vypadávania vlasov

Toto všetko trvá asi 60 - 70 minút (konzultácia + odborné vyšetrenie). Klient dostane do desiatich dní písomne spracovaný rozbor s výsledkami vyšetrenia. V prípade nutnosti je súčasťou tiež návrh liečby. Po určenej dobe (obvykle 4 mesiace), klient prichádza na kontrolu. Prevádza sa znovu analýza vlasov a konzultuje sa priebeh liečby.